Bitcoin verotus

Bitcoin verotus

Kryptovaluutat tulivat verottajille hiukan yllätyksenä ja siksi verotuskäytännöt ovat vaihdelleet eri maiden välillä. Digivaluuttojen, kuten bitcoin verotus, on vielä kehittymässä Suomessakin ja vuosi vuodelta se selkeytyy sekä tulee yhdenvertaiseksi muun tuloverotuksen suhteen. Haastavinta virtuaalivaluutan kohdalla on ymmärtää se, miten verotus tapahtuu, kun valuuttaa on vaihdettu. Jos on vain ostanut valuuttaa, mutta ei ole sitä myynyt tai ostanut sillä tuotteita, verotus ei vielä realisoidu. Tärkeintä onkin se, että pitää kirjaa omista myynneistä, ostoista sekä vaihdoista, koska niiden selvittäminen on jälkikäteen suhteellisen hankalaa. Hankintahintaa on vaikea jälkikäteen muistaa.

Bitcoin verotus - hyvä tietää

Juuri nyt kryptovaluuttoihin sijoitetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Niissä nähdään potentiaalia, vaikka loppujen lopuksi kryptovaluuttojen tulevaisuutta ei voida tarkkaan ennustaa. Sijoittajalla on mahdollisuus huomattavaan rikastumiseen – vaikka toki on myös mahdollista, että käykin päin vastoin. Kryptosijoittajan ohjenuorana voidaankin pitää ajatusta, että aina kannattaa sijoittaa vain sen verran kuin on valmis pahimmassa tapauksessa häviämään. Silloin sijoittaminen ei käy liian riskialttiiksi.

Sijoittaminen voi olla pienimuotoinen harrastus tai vakavammin otettava osa elämää, mutta molemmissa tapauksissa monet valitsevat sijoituskohteekseen kryptovaluutta bitcoinin. Bitcoiniin on totuttu luottamaan, sillä se on kryptovaluutoista vanhin, tunnetuin ja suosituin. Sillä voi myös maksaa verkossa oikeita ostoksia toisin kuin suurimmalla osalla muista kryptovaluutoista. Sijoittajan on tärkeää muistaa, että bitcoineista saatu tuotto pitää Suomessa ilmoittaa verottajalle, ja tämän velvoitteen laiminlyönnistä koituu tuntuvia seurauksia.

Millainen on bitcoin verotus?

Tuloverolaki määrittelee, että bitcoinit tai muu virtuaalivaluutta on omaisuutta, mutta se ei ole mikään virallinen maksuväline. Sen käyttäminen kuitenkin realisoi verotuksen. Se realisoituu, jos se vaihdetaan viralliseen valuuttaan, sillä ostetaan palveluita tai hyödykkeitä tai se vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

Bitcoinin verotus on melko helppo ymmärtää, mutta se vaatii kuitenkin asiaan perehtymistä ja monien seikkojen huomioon ottamista. Kyptovaluutasta tulee verotettavaa tuloa, kun sillä ostetaan palveluja tai hyödykkeitä, kun sitä vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan tai kun sitä vaihdetaan viralliseen valuuttaan. Jokainen yksittäinen kauppa käsitellään aina erikseen. Jos kryptovaluuttaa on hankittu useassa erässä, jokaisen erän arvonnousu tai arvonlasku täytyy siis laskea erikseen.

Sillä on sama verokanta kuin pääomaverotuksella eli 30 prosenttia 30000 euroon asti ja tämän summan ylittävältä osalta prosentti on 34. Verotus tapahtuu myös FiFo -menetelmällä, jolloin ensin ostettu kryptovaluutta myydään ensin pois. Verot tulevat maksettavaksi vasta lopullisessa verotuksessa, joten erikseen niitä ei tarvitse ilmoittaa. Tosin myös ennakkoveroa voi hakea verotukseen.

Bitcoin verotukseen pätee myös niin sanottu ”tonnin sääntö” eli pääomatuloksi laskettavaa omaisuutta voi myydä vuoden aikana 1000 euron edestä verovapaasti. Tähän summaan siis sisältyy kaikki vuoden aikana tehdyt vaihdot sekä myynnit. Jos summa ylittyy, verot on maksettava.

Luovutusvoitto lasketaan yksinkertaisesti siten, että omaisuuden luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintameno ja menot, jotka ovat aiheutuneet voiton hankkimisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toimijan veloittama palkkio, kun bitcoineja on hankittu tai myyty.

Vähennykset verotuksessa

Kryptovaluuttoja koskevat myös tappioiden vähentäminen. Tämän linjauksen kanssa olikin pitkään käden vääntöä ja lopulta vuonna 2019 tappioiden vähennysoikeus otettiin käyttöön. Louhimisesta aiheutuneet kustannukset ovat myös vähennyskelpoisia, mutta esimerkiksi sähkönkulutus on kyettävä tarkasti erittelemään, mikä osa sähkölaskusta on mennyt louhintaan.

Luovutustappiot, kuten bitcoinien kaupasta tai vaihdosta syntyneet tappiot, ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Ne voidaan siis vähentää veronalaisesta tulosta kyseisenä verovuonna. Kannattaa kuitenkin huomata, että kryptovaluuttaan kohdistuvaa menetystä ei verotuksen näkökulmasta voi rinnastaa vähennyskelpoiseen luovutustappioon.

Mitä siis tapahtuu, kun bitcoin nettikasinot tuovat muhkean voiton? Ensinnäkin, olemme jo todenneet, että bitcoin kasinoita löytyy tällä hetkellä valtaosiltaan vain Curacaon lisenssin alta, jolloin kaikki voitot on ilmoitettava verottajalle. Virtuaalivaluutat eivät ole niin anonyymejä kuin niiden kuvitellaan olevan. Mikäli valuuttaa säilyttää virtuaalisena, sitä ei verottaja kykene näkemään, varsinkaan, jos ostaminen tapahtuu ulkomaisen välityspalvelun kautta. Varat pysyvät verottajan näkymättömissä niin kauan, kunnes ne siirtää euroiksi ja sen jälkeen omalle pankkitililleen.

Bitcoin louhiminen ja verotus

Bitcoinit voivat tuottaa tuloa myös louhimisen kautta. Louhinnalla tarkoitetaan prosessia, jossa tietokoneet, jotka varmistavat bitcoin-verkkoa, yrittävät ratkaista eräänlaista matemaattista arvoitusta. Tämä ei ole mahdollista tavallisella tietokoneella, mutta saattaa oikeisiin laitteisiin sijoittamalla tuottaa lisätuloa pitkällä tähtäimellä. Louhija saa palkkansa sen mukaan, mikä on hänen osallistumisensa louhintaprosessiin ja kuinka tehokas tietokone hänellä on käytössään.

Suomen verolainsäädännön mukaan louhimisesta saatu tulo on ansiotuloa, eikä esimerkiksi varallisuuden kerryttämää tuloa. Louhimisesta saatu tulo muuttuu verotettavaksi, kun bitcoinit siirtyvät louhijan haltuun esimerkiksi hänen hallinnoimalleen tilille tai henkilökohtaiseen bitcoin-lompakkoonsa. Louhija voi laskea saamansa tulon päivä- tai kuukausikohtaisesti, jolloin käytetään kertymisajan keskikurssia. Valitsipa kumman tavan tahansa, sitä on käytettävä johdonmukaisesti koko vuosi. Summia arvioidessa voidaan käyttää mitä tahansa tunnettua ja vakiintunutta kryptovaluuttapörssiä, mutta sitäkään ei saa vaihtaa kesken vuoden.

Sen sijaan taas steikkaamisessa saatu tulo on verotuksen näkökulmasta aikaisemmin omistettuun virtuaalivaluuttaan suoraan perustuvaa tuloa, joten se katsotaan pääomatuloksi. Steikkaamisella tarkoitetaan passiivisen tulon hankkimista lukitsemalla omia kryptojaan lohkoketjun toiminnan ylläpitämiseen. Steikkaamisessakin tulo realisoituu sillä hetkellä, kun saa uuden bitcoinin käyttöönsä.

Bitcoinin louhimisessa kuluu paljon energiaa. Kannattaakin muistaa, että louhimiseen käytetyn tietokoneen kuluttama sähkö voi olla veroilmoituksessa vähennyskelpoinen kulu, jos sen pystyy erottamaan kodin muusta sähkönkulutuksesta. Samoin vähennyksiä voi tehdä hankitusta tietokonekalustosta, mikäli pystyy osoittamaan, minkä verran sitä käytetään nimenomaan bitcoinien louhimiseen. Mikäli samaa laitetta käytetään muuhunkin tarkoitukseen, sen verotusarvo pienenee.

Yhteenveto: bitcoin verotus

Jos bitcoineihin sijoittaminen kiinnostaa, verotuskysymysten ei kannata antaa olla esteenä ajatuksen toteuttamiselle. Edellä esitettyjä periaatteita noudattamalla pääsee jo pitkälle. Mikäli jokin asia on epäselvä, neuvoa voi kysyä verotoimistosta. Heidän työhönsä kuuluu auttaa kansalaisia ymmärtämään verotuskysymyksiä.

Kannattaa muistaa, että vastuu verotettavien tulojen ilmoituksesta on myös bitcoinien suhteen itsellä. Ilmoitus tulee tehdä ajoissa. Mikäli ei toimi näin, seurauksena voi olla veronkorotus. Verojen suhteen on hyvä tiedostaa myös, että ne eivät ole mitään valtion kiusallaan kansalaisille määräämiä maksuja, vaan veroilla rahoitetaan yhteiskunnan lukuisia elintärkeitä palveluita, joista veronmaksaja pääsee nauttimaan itsekin.

Verot on helppo ilmoittaa OmaVerossa, jossa on myös tietoa kryptovaluuttojen verotuksesta sekä erilaisia laskureita, joiden avulla omia tuloja ja veroja voi laskea. Verohallinnon sivuilta kannattaa myös käydä säännöllisesti tarkistamassa ajantasainen tieto.

Usein kysytyt kysymykset

Kyllä. Veroilmoitus tulee tehdä silloinkin, kun on tehnyt sijoitustoiminnalla pelkkää tappiota.
Jos kryptovaluuttaa antaa lahjaksi, lahjan vastaanottajan täytyy maksaa lahjavero ja huolehtia tästä oma-aloitteisesti.
FiFo-laskuri on Verohallinnon sivuilta löytyvä apuväline, jolla voi laskea kryptovaluuttatapahtumien arvonnousua ja laskemista. Sen käyttö on yksinkertaista ja maksutonta.

Verot maksetaan aina verovuoden lopullisessa verotuksessa.